Teachers

Teachers Detail

SR NO. TEACHER NAME CLASS SUBJECT

1.

SATYENDRASINGH SENGAR

10

ENGLISH

2.

MANJIT KASHYAP

10

MATH

3.

GAURI

10

DRAWING/HOME SCIENCE

4.

KHUSHBU

10

HINDI /SANSKRIT

5.

AVANTIKA SENGAR

10

SOCIAL SCIENCE

6.

VIVEK SINGH

10

SCIENCE